11/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól