2/2019.(II.25.) Önk. rendelet a HÉSZ 5/2010.(IX.30.) rendelet módosítás